Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja 2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

Oddziały przedszkolne

  1. Regulamin naboru do oddziału przedszkolnego
  2. Deklaracja kontynuacji
  3. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
  4. Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez szkołę
  5. Oświadczenie rodzica
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymWydarzenie
od 31.01.2023 r. do 06.02.2023 r.

1.Składanie w przedszkolach: „Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola”.

2.Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola
od 07.02.2023 r.do 17.02.2023 r.  Składanie „Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
22.02.2023 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

od 23.02.2023 r. do 06.03.2023 r.

Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w Przedszkolu).
09.03.2023 r.Opublikowanie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 10.03.2023 r.do 14.03.2023 r.Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań.
od 16.03.2023 r.do 20.03.2023 r.Pobieranie i składanie  „Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola” w II etapie uzupełniającym (w sytuacji kiedy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami).
23.03.2023 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - w II etapie uzupełniającym.
od 27.03.2023 r.do 28.03.2023 r.Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w II etapie uzupełniającym (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca  w Przedszkolu).

31.03.2023 r.

Opublikowanie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Klasy pierwsze szkoły podstawowej

  1. Regulamin naboru do klasy pierwszej
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej
  4. Oświadczenie rodzica
Termin w postepowaniu rekrutacyjnymTermin w postepowaniu uzupełniającymWydarzenie
od 6 lutego do 6 marca 2023 r.14 - 18 sierpnia 2023 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
8 - 13 marca 2023 r.22 sierpnia 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 marca 2023 r.24 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
21 - 27 marca 2023 r.25 – 28 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2023 r.30 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.