Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja 2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

Oddziały przedszkolne

  1. Regulamin naboru do oddziału przedszkolnego
  2. Deklaracja kontynuacji
  3. Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
  4. Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez szkołę
  5. Oświadczenie rodzica
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymWydarzenie
od 31.01.2023 r. do 06.02.2023 r.

1.Składanie w przedszkolach: „Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola”.

2.Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola
od 07.02.2023 r.do 17.02.2023 r.  Składanie „Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
22.02.2023 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

od 23.02.2023 r. do 06.03.2023 r.

Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w Przedszkolu).
09.03.2023 r.Opublikowanie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 10.03.2023 r.do 14.03.2023 r.Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań.
od 16.03.2023 r.do 20.03.2023 r.Pobieranie i składanie  „Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola” w II etapie uzupełniającym (w sytuacji kiedy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami).
23.03.2023 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - w II etapie uzupełniającym.
od 27.03.2023 r.do 28.03.2023 r.Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w II etapie uzupełniającym (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca  w Przedszkolu).

31.03.2023 r.

Opublikowanie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Klasy pierwsze szkoły podstawowej

  1. Regulamin naboru do klasy pierwszej
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego w szkole podstawowej
  4. Oświadczenie rodzica
Termin w postepowaniu rekrutacyjnymTermin w postepowaniu uzupełniającymWydarzenie
od 6 lutego do 6 marca 2023 r.14 - 18 sierpnia 2023 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
8 - 13 marca 2023 r.22 sierpnia 2023 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
16 marca 2023 r.24 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
21 - 27 marca 2023 r.25 – 28 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2023 r.30 sierpnia 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.