Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

Nasza Szkoła

Dokumenty do pobrania:

Drodzy Rodzice informujemy, że jest możliwość składania wniosków elektronicznie na naszą pocztę.

Procedura składania wniosków elektronicznie:

  1. Proszę pobrać wniosek
  2. Proszę wydrukować wniosek lub wypełnić elektronicznie i wydrukować
  3. Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku proszę podpisać
  4. Po podpisaniu wniosku proszę zrobić skan lub zdjęcie dokumentu do formatu pdf lub jpg, a następnie przesłać na adres: zss2@opoczno.edu.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Opoczno

TerminWydarzenie
od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

1. Składanie w przedszkolach: "Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola".

2. Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola.

od 07.02.2022 r. do 18.02.2022 r.Składanie "Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
22.02.2022 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
od 23.02.2022 r. do 04.03.2022 r.Podpisywanie z Przedszkolem "Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego" przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w Przedszkolu).
09.03.2022 r.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 10.03.2022 r. do 14.03.2022 r.Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań.
od 16.03.2022 r. do 18.03.2022 r.Pobieranie i składanie "Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola" w II etapie uzupełniającym (w sytuacji kiedy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami).
23.03.2022 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - w II etapie uzupełniającym.
od 24.03.2022 r. do 25.03.2022 r.Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w II etapie uzupełniającym (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacje\ i utrata miejsca w Przedszkolu)
29.03.2022 r.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 7 lutego do 4 marca 2022 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7-11 marca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 - 25 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

16 - 19 sierpnia 2022 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 sierpnia 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 - 26 sierpnia 2022 r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
29 sierpnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.