Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

Nasza Szkoła

Dokumenty do pobrania:

Drodzy Rodzice informujemy, że jest możliwość składania wniosków elektronicznie na naszą pocztę.

Procedura składania wniosków elektronicznie:

  1. Proszę pobrać wniosek
  2. Proszę wydrukować wniosek lub wypełnić elektronicznie i wydrukować
  3. Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku proszę podpisać
  4. Po podpisaniu wniosku proszę zrobić skan lub zdjęcie dokumentu do formatu pdf lub jpg, a następnie przesłać na adres: zss2@opoczno.edu.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Opoczno

TerminWydarzenie
od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

1. Składanie w przedszkolach: "Deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola".

2. Podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola.

od 07.02.2022 r. do 18.02.2022 r.Składanie "Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
22.02.2022 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
od 23.02.2022 r. do 04.03.2022 r.Podpisywanie z Przedszkolem "Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego" przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w Przedszkolu).
09.03.2022 r.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 10.03.2022 r. do 14.03.2022 r.Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań.
od 16.03.2022 r. do 18.03.2022 r.Pobieranie i składanie "Wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola" w II etapie uzupełniającym (w sytuacji kiedy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami).
23.03.2022 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - w II etapie uzupełniającym.
od 24.03.2022 r. do 25.03.2022 r.Podpisywanie z Przedszkolem „Umów w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego” przez Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w II etapie uzupełniającym (niepodpisanie Umowy z Przedszkolem w oznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacje\ i utrata miejsca w Przedszkolu)
29.03.2022 r.Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
od 7 lutego do 4 marca 2022 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7-11 marca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 - 25 marca 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 marca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.

16 - 19 sierpnia 2022 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 sierpnia 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 - 26 sierpnia 2022 r.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
29 sierpnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.