Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dostępna szkoła

SP nr 2 jest jedną z dwóch szkół w Opocznie i 90 z całej Polski, w której realizowany jest projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 

 

W całej Polsce na zadania związane z projektem „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” przeznaczono aż 50 mln zł. Opoczyńska część projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.350.000 złotych. W projekcie weźmie udział również SP nr 1 w Opocznie. Obydwie szkoły przystąpiły do programu pod nazwą “Opoczyńska 1 i 2 przygotowane na 6 do edukacji bez barier” 

 

Dzięki projektowi w tych dwóch opoczyńskich szkołach zostaną wyeliminowane bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności, pod względem architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami dostosowane zostaną m.in. dojścia do szkół, wejścia główne, poprawi się dostępność szatni czy stołówki szkolnej, komunikacji poziomej i pionowej budynków szkolnych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, będzie zakupione wyposażenie sanitariatów, Stworzona zostanie sala  wyciszeń, sala światła, sala do rehabilitacji oraz stworzenie jednego miejsca na tzw. pomieszczenie changing places  itp. Realizowane będą również działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Pojawi się sporo nowych rozwiązań, ułatwiających poruszanie się po szkole - od dostosowania wielkości otworów drzwiowych w pomieszczeniach, po budowy podjazdów. Również sala gimnastyczna zyska nowy wygląd.  

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.