Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Edukacja szkolna na miarę XXI wieku”

W okresie od 01.05.2022 do 31.10.2023 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie realizuje projekt pt.: "Edukacja szkolna na miarę XXI wieku”, przy wsparciu finansowym programu Erasmus +, w ramach AK1- „Mobilność kadry edukacyjnej”. Szczególnie cieszy nas fakt, że jako jedyna szkoła w powiecie Opoczyńskim otrzymaliśmy grant. W planie projektu znalazły się określone i długofalowe działania w celu poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli, wprowadzenie nowych, atrakcyjnych metod nauczania, udział w kursach metodycznych nauczycieli, , stosowanie na lekcjach nowoczesnych narzędzi ICT, uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.  

Projekt zakłada udział 13 nauczycieli w szkoleniach we Włoszech. Będą to szkolenia z zakresu poniższych kompetencji:  

  • Przygotowanie uczniów do korzystania ze stron internetowych Web 2.0, z rozszerzonej rzeczywistości i do kreatywnego przygotowywania własnych materiałów cyfrowych. 

Opis celu: Żyjemy w czasie trwania czwartej rewolucji przemysłowej związanej z rozwojem Internetu. Potrzebne jest więc wykorzystywanie na zajęciach najnowszych technologii TIK: Web2, rozszerzona rzeczywistość, twórczość multimedialna. Są to technologie znane lub z pewnością w najbliższym czasie będą poznane i używane przez uczniów i traktowane jak naturalne narzędzia stosowane w życiu codziennym. Nauka przy ich użyciu będzie bardziej efektywna, bo nowoczesna i bliższa uczniom w porównaniu z lekcjami tradycyjnymi. Po przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów ponad 87 % odpowiedziało, że brakuje im zajęć tego typu innowacyjnych i ciekawszych niż podstawy z informatyki. Sposobem do osiągnięcia celów projektu będzie realizacja zmodyfikowanych programów nauczania zajęć komputerowych i informatyki w ciągu roku szkolnego w klasach I - VII. 

  • Integracja edukacji na świeżym powietrzu z edukacją ekologiczną.  

Opis celu: Chcemy, aby edukacja na świeżym powietrzu nie tylko pomagała uczniom dostosować się do otoczenia, ale także odegrała ważną rolę w wprowadzaniu tego, czego uczą się w klasie, do prawdziwego życia. Naszym celem jest zintegrowanie działań edukacyjnych na świeżym powietrzu z naszymi programami edukacyjnymi. Mamy nadzieję, że działania te w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju osobistego i społecznego uczniów. Chcemy, aby uczniowie, którzy często spędzają czas przed monitorami miała większy kontakt z naturą, ponieważ zajęcia poza murami szkoły pozwalają uczniom na przystępne i efektywne przyswajanie wiedzy. Uczniowie coraz częściej mają problemy z nawiązywaniem kontaktów między ludzkich, dlatego też poprzez organizację takich zajęć chcemy ich uczyć pracy w zespole i społecznej aktywności np. przy akcjach ekologicznych 

  • Praktyki i polityki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w kontekście europejskim. 

Opis celu: Zaplanowane jest uczestniczenie trzech nauczycieli i dyrektor szkoły w kursie. Po zakończeniu szkolenia przeniesiemy nowo zdobytą wiedzę do naszej placówki. Zainicjujemy wśród pozostałych nauczycieli nowe perspektywy kształcenia. Wprowadzimy poznane metody i formy kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych. W dwóch grupach wiekowych tj. Kl. O-III oraz kl. IV-VIII będą przeprowadzone zajęcia z kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dodatkowo na wszystkich zajęciach postaramy się rozwijać umiejętności uczniów w zakresie wyrażania uczuć i emocji. Zastosujemy metody tworzenia integracji, solidarności, współpracy w szkole w celu zapewnienia wysokiej jakości nauki uczniom ze specjalnymi potrzebami. Zaprojektujemy własną ścieżkę nauki i nauczania. Wykorzystamy mentoring w edukacji specjalne. Zajęcia te będą obejmowały uczniów z niepełnosprawnościami, ale także Romów. 

Uczestnikami projektu są: nauczyciele języka angielskiego oraz niemieckiego, nauczyciel biologii, matematyki, nauczyciele wspomagający, nauczyciel przedszkola, dyrektor, nauczyciele informatyki.